Informacija

Naujoji svetainė

DIENOS CHIRURGIJA - KAS TAI YRA?

Lietuvoje neseniai atsiradęs terminas, pakeičiantis anksčiau paplitusią „ambulatorinę chirurgiją“. Tai įvairaus sudėtingumo chirurginės operacijos dažniausiai atliekamos vietinėje ar laidinėje nejautroje, po operacijos pacientas tą pačią ar kitą dieną vyksta į namus.

Europoje nuo 1800m. iki 1940 m. vyravo požiūris, jog pooperaciniu laikotarpiu pacientas ligoninėje turi būti gydomas ir stebimas dvi savaites. Dar 1909 m. Nicoll (Glasgow) paskelbė apibendrintus, 9000 vaikų operuotų ambulatorinėmis sąlygomis, duomenis, o 1919 m. Waters (JAV) pranešė apie pirmą ambulatorinės chirurgijos kliniką. Karo metais sparčiai tobulėjant chirurginei technikai ir vietinės nejautros metodams, pooperacinis laikotarpis trumpėjo ir penktajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje pasirodė pirmieji moksliniai darbai, pagrindžiantys dienos chirurgijos naudą ir reikalingumą ( Leithauser 1946, Asher 1947, Blodgett and Beattie 1946, Palumbo et al 1952). Šeštajame dešimtmetyje didelėse Anglijos chirurgijos klinikose pradėtos steigti pirmos dienos chirurgijos klinikos, o dar po dešimtmečio visai savarankiškos – JAV. 1989 m. įkurta Britanijos Dienos Chirurgijos Asociacija (British Association of Day Surgery). 1998–99 m.m. Anglijoje dienos chirurgijos centruose atlikta 65%, o JAV – 70% planinių chirurginių operacijų.Literatūra:

Cahill H and Jackson I.J.B. Day Surgery - Principles & Nursing Practice. London . 1997 Jarrett P. E.M. Day care surgery. European Journal of Anaesthesiology (2001), 18 : 32-35