Informacija

Naujoji svetainė

Acne randai: paciento būklės vertinimas

Acne randų gydymo sėkmę lemia daug aplinkybių. Vienu iš svarbiausių pradinių uždavinių yra paciento būklės, jo ligos sunkumo įvertinimas ir tinkamų gydymo metodų parinkimas. Renkantis terapijos būdus ir taktiką, vertinant gydymo rezultatus, vadovaujamasi klinikinėmis kokybinėmis ir kiekybinėmis spuogų randų vertinimo klasifikacijomis. Pradžioje šios klasifikacijos buvo aprašomojo, semiotinio pobūdžio, jų apžvalga pateikta Lentelėje 1.

Lentelė 1

Pastaraisiais metais pateikta morfologinė acne randų klasifikacija,  apibūdinanti jų klinikinius požymius histologiniais kriterijais (3).

Lentelė 2

  

 

Minėtų klasifikacijų reikšmė – išskirti acne randų hipertrofiniai ir atrofiniai nozologiniai variantai, aprašyti jų semiotiniai požymiai. Tolimesnis klasifikacijų tobulinimas vystėsi dėsningai – pasiūlyti kiekybiniai acne randų vertinimo kriterijai, atsirado naujų, kiekybinių ir kokybinių acne randų vertinimo klasifikacijų.

Praktiniu ir klinikiniu požiūriu svarbiausios yra kiekybinės acne randų vertinimo sistemos, jų dėka objektyvizuojami randų gydymo rezultatai. V.Goodman ir bendraautoriai (10)  suskirstė acne randų ligą į keturis sunkumo laipsnius, remdamiesi klinikiniais ir socialiniais kriterijais, pateikiamais lentelėje 3.

Lentelė 3      

Pastaroji klasifikacija tapo pagrindu pirmajai kiekybinei spuogų randų klasifikacijai (11), pateiktais lentelėje 4.

Lentelė 4

  Vertinant kiekybiniais kriterijais, atsižvelgiama į ligos sunkumo laipsnį, acne randų pobūdį, (atrofiniai ar hipertrofiniai) ir jų  kiekį. Patogumo dėlei, lentelėje 4 pateikiamas vienos veido pusės spuogų ligos sunkumo kiekybinis įvertinimas. Jis gali svyruoti nuo 0 (sveikas) iki sunkiausios būklės - 42 balų, visam veidui maksimalus balų skaičius yra 84. Kitose kiekybinėse acne randų vertinimo sistemose (12) vertinimo kriterijai svyruoja dar platesnėse ribose – nuo 0 iki 540 balų, atrofininiams randams nuo 0 iki 90, o hipertrofiniams – 0 – 150 balų, pastaroji sistema pateikiama lentelėje 5.  

Lentelė5

  

 

Pažymėtina, jog vertinant acne randus kokybiškai ar kiekybiškai, hipertrofinė ligos eiga vertinama kaip žymiai sunkesnė.

 

Visuotinai priimtos acne randėjimą kokybiškai ir kiekybiškai vertinančios klasifikacijos šiuo metu nėra, tačiau pradėti objektyvūs instrumentiniai acne randų tyrimai, pasitelkiant ultragarsinį odos struktūros tyrimą (sonografiją) (….), todėl netolimoje ateityje galima tikėtis pasirodant dar tikslesnių šios ligos kiekybinių ir kokybinių vertinimo klasifikacijų. Plačiau apie spuogų randų gydymą skaityti čia

 

 

Literatūra

1. Micali G, Francesconi L, Nardone B, Lacarrubba F. Classification of acne scars: a review with clinical and ultrasound correlation in 

Acne Scars: Classification and Treatment 

Eds. A. Tosti, M. De Padova, K. Beer, p. 10-16, 2009; ISBN-10: 1841846872 

 

2. Rivera AE. Acne scarring: a review and current treatment modalties. J Am Acad Dermatol 2008; 59: 659-76.

3. Kadunc BV, Trindade de Almeida AD. Surgical treatment of facial acne scars based on morphologic classification:a Brazilian experience. Dermatol Surg 2003; 29: 1200-9.

4. Dremo B, Khammari A, Orain N et al. ECCA grading scale: an original validated acne scar grading scale for clinical.

5. Ellis DA, Michell MJ. Surgical treatment of acne scarring: non-linear scar revision. J Otolaryngol 1987; 16: 2116-9.

6. Langdon RC. Regarding dermabrasion for acne scars[letter]. Dermatol Surg 1999; 25: 919-20

7. GoodmanGJ. Posacne scarring: a scarring: a review of its pathophysiology and treatment. dermatol Surg 2000; 26: 857-71.

8. Jacob CI, Dover JS, Kaminer MS. Acne scarring: a classfication system and review of treatment options. J Am Acad Dermatol 2001; 45: 109-17.

9. Jemes GB. Jemec B. Acne: treatment of scars. Clin Dermatol 2004; 22: 434-8.

10. Goodman GJ, Baron JA. Postacne scarring: a qualitative global scarring grading system. Dermatol Surg 2006: 32: 1458-66.

11. Goodman GJ, Baron JA. Postacne scarring: a qualitative global scarring grading system. J Cosmet Dermatol 2006; 5: 48-52.

12. Dreno B, Bodokh I, Chivot M et al. ECLA grading: a system of acne classfication for every day dermatological practce. Ann Dermatol Venereol 1999; 126: 136-41.

13. Lacarrubba F, Patania L, Perrotta R et al. An open-label pilot strudy ti avaluate the effcacy and tolerability of a silicone gel in the treatment of hypertrophic scars using clinical and uttrasound asessments. J Dermatol Treat 2088; 19: 50-3.